Tervetuloa psykoterapiaan

Asiakkaani ovat eri-ikäisiä ja erikokoisia ihmisiä, joita yhdistää syömiseen liittyvät ongelmat. Syömiseen liittyvät vaikeudet ovat monitahoisia, eivätkä näy aina ulospäin. Ihminen tuntee usein häpeää ja kokee olevansa tilanteensa kanssa yksin. Yhteistä kaikille syömiseen liittyville ongelmille on, että ne heikentävät elämänlaatua ja muutoksen tekeminen yksin tuntuu mahdottomalta.

Voit hakeutua psykoterapiaan diagnostisoidun syömishäiriön ( anoreksia, bulimia, epätyypillinen syömishäiriö, BED) takia TAI jos sinulla on herännyt huoli omasta suhteestasi ruokaan. Olet tervetullut suunnittelemaan kanssani hoitoa omista yksilöllisistä lähtökohdistasi.

-Ota yhteyttä, niin annan kaiken ammattitaitoni käyttöösi. Uskon, että yhdessä onnistumme.